Nina Gripenborn

Produktägare Mockingbird

Teckenspråkstolk i grunden, men då logik alltid har tilltalat mig började jag programmera för skojs skull på min fritid. I ett år satt jag med en kompis och knackade kod på helgerna.

Jag är teckenspråkstolk i grunden, men då logik alltid har tilltalat mig började jag programmera för skojs skull på min fritid. I ett år satt jag med en kompis och knackade kod på helgerna, vilket ledde till att jag 2018 sökte och fick en trainee-tjänst för en e-handelsplattform som då fanns inom Bonnierförlagen. Trainee-tjänsten innebar systemutveckling men också en hel del projektledning, vilket jag trivdes med.

Så när produktägarrollen för Mockingbird ─ Bonnierförlagens egenutvecklade system som stödjer förlagsprocessen kring en bok från idé till försäljning ─ dök upp kändes det både spännande och naturligt att röra mig i den riktningen.

Som produktägare för Mockingbird ansvarar jag för systemets vision och riktning. Vi licensierar Mockingbird till andra förlag, så jag samordnar och planerar utvecklingsarbetet i dialog med både våra kunder och internt i huset. Jag lyssnar in och samlar användarnas behov och förmedlar dem sedan till utvecklarna.

Kärnverksamheten är traditionellt superanalog, böcker går att klämma och känna på. Men vi måste också förhålla oss till digitalisering, nya plattformar och nya bokformat. Vi jobbar flexibelt för att anpassa oss i takt med att branschen ändras över tid, samtidigt som vi vill få alla känna sig bekväma i den utvecklingen.

Det var otroligt roligt att Norstedts Förlagsgrupp blev vår första externa kund. Det är ett kvitto på att vi gör rätt, tycker jag. Att få vara med och utveckla branschen känns ärofyllt.

På Bonnierförlagen finns det många möjligheter att utvecklas. Vi har en modig arbetsgivare som vågar satsa på personer som har rätt kompetenser även om de inte nödvändigtvis har det längsta CV:t. Många byter roll inom förlaget och för min del uppskattar jag det mycket, det innebar att jag kunde göra ett stort karriärshopp.