Bonnierförlagen, 2022-02-18

Beppe mår konstigt - lärarhandledning

Böckerna i denna serie är riktade till elever i åk 1–3 och varje bok har ett specifikt tema baserat på situationer som uppstår i Mini-Beppes vardag. Gemensamt för dessa situationer är att de är kopplade till NO-ämnena. Ämnen som kemi, fysik, biologi, miljö och teknik vävs in på ett naturligt sätt i handlingen som är både rolig och spännande.

Poängen med serien, förutom att dina elever förhoppningsvis tycker böckerna är roliga att läsa, är att du kan arbeta ämnes- övergripande. Samtidigt som eleverna lästränar inom ramen för svenska/svenska som andraspråk får de även ta del av ett stort urval ur det centrala innehållet i NO-ämnena.

Precis som med allt annat jag gör är det viktigt för mig att eleverna får ha kul, kavla upp ärmarna, testa på och befästa sin kunskap. Varje bok avslutas därför med ett experiment som är kopplat till handlingen. När eleverna har läst klart boken är det dags att testa själva. Alla mina experiment är enkla och lättillgängliga. Utan krusiduller eller avancerad utrustning.

Alla ska vara med – oavsett bakgrund eller tillgång till resurser.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Beppe mår konstigt – gratis lärarhandledning