Bonnierförlagen, 2022-09-15

Böghög – lärar- och elevhandledning

Till boken Böghög finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Böghög kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande uppgift där eleverna får dramatisera en scen ur boken.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Böghög – gratis handledning