Bonnierförlagen, 2022-08-24

Vera vem? – lärarhandledning

Den här lärarhandledningen är framtagen av barnrättsorganisationen Friends, och finns för dig som använt boken Vera vem? i ditt klassrum. Boken berör bland annat frågor om ensamhet, gemenskap, kränkningar, mobbning och relationer. På Friends möter vi många barn och unga som berättar om ofrivillig ensamhet, ofta för att barnet pekats ut som konstig, onormal eller annorlunda av andra personer.

Barn, liksom vuxna, klassificerar och kategoriserar sin omgivning och människorna i den – så även i skolan, och kanske till och med i ditt klassrum. Genom att arbeta med normer, relationer och klimatet i klassen kan vi motverka att negativa värderingar, kategoriseringar och handlingar utvecklas till mönster som leder till uteslutning och kränkningar av vissa elever.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Vera vem? – gratis lärarhandledning