Bonnierförlagen, 2021-11-29

Fatta svårt – DNA – Lärar/elevhandlening

Till boken Fatta svårt – DNA finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Fatta svårt – DNA kan introduceras. Det finns även förslag på hur du kan arbeta med bokens begrepp och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Fatta svårt – DNA: Gratis handledning