Bonnierförlagen, 2022-04-28

Kajsas nya kläder – lärarhandledning

Visst kan vi fortfarande lära oss av sagovärldens viktiga budskap. Sagorna berättades en gång i tiden i sedelärande syfte och dessa frågor lever kvar än. Genom att ta traditionella sagor och sätta dem i vår samtid och vardag kan barn lättare ta till sig berättelsen och dess andemening. Sagoklassen handledningar är tänkta att användas både som inspiration för arbetet med tema sagor och explicit läsutveckling.

Den här handledningen till Kajsas nya kläder innehåller lektioner som uppmuntrar till djupläsning och reflektion kring sagans budskap och sagogenren. Min förhoppning är att den tillsammans med de andra Sagoklassens handledningarna ska bli en sagolik inspirationskälla för temat sagor.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Kajsas nya kläder – gratis lärarhandledning