Bonnierförlagen, 2023-08-25

Må bra-vecka med Musse & Helium – gratis temavecka

Må bra-veckan med Musse & Helium – gratis temavecka för elever i åk F–3. Deltagandet ger chans till både ökat välbefinnande och fina vinster.

Boka in Må bra-veckan med Musse & Helium i schemat och arbeta med självkänsla, empati och vänskap i klassrummet på ett roligt och inspirerande sätt. Vi bjuder på en gratis lärarhandledning som är fylld av olika övningar och aktiviteter.

En tävling kring materialet pågår från och med skolstart i augusti varje år till och med FN-dagen den 24 oktober. Under den här perioden kan deltagandet innebära vinster till klassen.

Lärarhandledningen tar avstamp i Musse och Heliums värdegrund som finns beskriven i Min magiska dagbok: hjälpsamhet, glädje, nyfikenhet och förståelse, hälsa, mod och självkänsla. Innehåller kopplar till LGR 22, ämnena SO, NO, svenska och idrott och hälsa och passar utmärkt som en del i skolans likabehandlingarbete.

Med en motivering baserad på klassens arbete och utveckling under veckan, deltar klassen i en tävling där vinsterna består av böcker, gympapåsar och ett besök av författaren Camilla Brinck.

Om Musse och Helium

Camilla Brincks berättelser om Musse och Helium handlar om att vara den bästa versionen av dig själv och inspirera andra att vara detsamma. De är inte perfekta, men vem är det egentligen? På ett roligt och spännande sätt lyckas Camilla förmedla viktiga budskap i en fartfylld och förtrollande paketering. Mössen strävar efter att vara förebilder genom att dela med sig av sina misstag och tankar på vägen.

Foto: Lindrizia AB

Böckerna om Musse och Helium är inte bara en rolig flykt från verkligheten, de är också fyllda med visdom om självförtroende, att lita på sin magkänsla och att stå upp för det som är rätt. Dessutom är de utformade för att vara lättlästa och förståeliga, så även de yngsta läsarna kan dyka in i deras värld och vara med på äventyret.

Innehåll i lärarhandledningen

Handledningen innehåller verktyg som ska hjälpa dig att utveckla elevernas emotionella och sociala förmågor, detta med inspiration från böckerna om Musse och Helium. Här finns övningar, som med utgångspunkt i olika berättelser, tränar gruppkänsla, samarbete och empati, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Innehållet passar utmärkt som en del i skolans likabehandlingsarbete.

Du får ett schema för en hel värdegrundsvecka med tydlig arbetsgång, allt strukturerat och färdigplanerat! Samtidigt finns möjligheten att lägga in extra övningar och rastaktiviteter från en uppgiftsbank.

Du som lärare väljer själv om du vill arbeta med lärarhandledningen under en-två lektioner per dag eller med längre arbetspass. Alla övningar är förankrade i Lgr 22 och passar att lägga under lektioner i SO, NO, svenska eller idrott och hälsa.

I flera av övningarna ingår skrivuppgifter. Du avgör om de fungerar i din klass, beroende på vilken nivå dina elever befinner sig på i sin skrivutveckling. Är uppgifterna för svåra, kan ni göra dem gemensamt.

Lärarhandledningens teman passar att koppla till Musse och Helium – Min magiska dagbok (det är inte obligatoriskt att använda boken i temaveckan).

Filer

Lärarhandledning

Ladda ner en lärarhandledning för Musse & Helium – Må bra-veckan.

Bildspel

Ladda ner ett bildspel för Musse & Helium – Må bra-veckan.