Bonnierförlagen, 2021-06-08

Näckrosdammen (lättläst) – lärarelevhandledning

Till boken Näckrosdammen finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författarna. Därefter ges förslag på hur Näckrosdammen kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande uppgift bilduppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Näckrosdammen – gratis handledning