Bonnierförlagen, 2021-05-03

Värsta bästa hälsan (lättläst) – lärarhandledning

Boken Värsta bästa hälsan är en guidebok för barn om att må bra, med fyra huvudteman: sömnen, maten, kroppen och hjärnan. Den ger på ett lättillgängligt sätt kunskap om grunden i en hälsosam livsstil – och vilka problem som kan uppstå om någon del inte fungerar. Med stor förståelse för barn och ungas vardag delar Maria Dufva och andra experter med sig av fakta, tankar, tips och lösningar. 

Skolmaterialet till Värsta bästa hälsan är ett fristående material. Här finns case med diskussionsunderlag kring bokens fyra huvudteman, och konkreta tips vad ni i klassrummet kan göra, till exempel för att bryta stillasittandet och få in rörelse under skoldagen. 

Förklara syftet och målet för eleverna med att öka fokus på hälsa - att de ska må bra, nu och under hela livet, samt att det ska gå bra för dem i skolan. 

Gör gärna eleverna delaktiga i planeringen av till exempel rörelsepauser. 

 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – Värsta bästa hälsan