Bonnierförlagen, 2022-05-18

Blocka honom! – lärarhandledning

Till boken Blocka honom! finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författarna. Därefter ges förslag på hur Blocka honom! kan introduceras, förslag på diskussionsfrågor och en avslutande skrivuppgift.

Uppgifterna i de två handledningarna utgår från det centrala innehållet i Lgr22.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Blocka honom – gratis handledning