Mångfald

LIKA RÄTT FÖR ALLA

Mångfald

Som bokförlag har vi ett stort inflytande över vilka röster som blir hörda och därför måste vi spegla det samhälle vi lever i. Därför är också öppenhet ett av ledorden i vår värdegrund, vi sätter ett stort värde i att vara mottagliga för nya perspektiv, människor och idéer.

Vi strävar alltid efter ett mångfaldsperspektiv, även om vi vet att det är ett utmanande område som kräver aktivt arbete och en ödmjuk inställning. Vi är villiga att kämpa för det, genom att bryta gamla mönster.

På den internationella kvinnodagen den åttonde mars delar Romanus & Selling ut Årets Selma till en person eller organisation som lämnat avtryck i den feministiska debatten. Tanken är att främja engagemanget i jämställdhetsfrågan och lyfta fram modiga och progressiva personer som gör skillnad på riktigt.

Våra tre fokusområden ur ett mångfaldsperspektiv är medarbetarna, utgivningen och läsarna. Vi anser att det för oss är de tre mest centrala och att de på många sett är beroende av varandra.

Våra medarbetare

Mångfald inom personalen är viktigt för att säkerställa att utgivningen representerar olika röster och perspektiv som finns i samhället. Vi vet att utgivningen påverkas av bakgrund och profil hos de människor som tar beslut och bearbetar de verk som ges ut.

Vi vill vara en jämlik arbetsplats, där alla våra medarbetare ska ges samma förutsättningar gällande anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Detta ska vara oberoende av bakgrund, kön, ålder, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller etnisk tillhörighet.

Utgivningen och läsarna

Att ha en bredd i utgivningen är viktigt för att vara relevant för många olika människor och därför har alla förlagen inom Bonnierförlagen en uttalad medvetenhet om mångfald och vad det innebär. Vi arbetar på olika sätt aktivt för att få en mångfald i vår utgivning. Det finns en stor förståelse för vikten av detta arbete, och samtidigt en medvetenhet om att det inte är enkelt.

Det är väsentligt att vi är relevanta utifrån ett litterärt såväl som ett affärsmässigt perspektiv, vilket vi bara kan vara genom att vara lyhörda kring samhället och utvecklingen runt omkring oss. För att möta läsarnas efterfrågan och behov krävs en mångfald inom såväl personalen som utgivningen.