Läsfrämjande

ALLAS RÄTT ATT LÄSA

Läsfrämjande och det fria ordet

Vår önskan är att alla ska ska få tillgång till läsandet och dess möjlighet att öppna dörrar till andra världar, ge nya perspektiv och uppleva den glädjen det kan skapa. Därför jobbar vi för allas möjlighet att lära sig läsa. Det är en viktig uppgift vi har – att det finns roliga, spännande, engagerande och berörande berättelser att ta del av. Arbetet med läsfrämjande pågår i det stora och det lilla, både internt och i samarbete med andra viktiga aktörer. Vi har större chans att lyckas ju fler som tar sig an rollen att skapa läsglädje och läslust.

Vi står också bakom det fria ordet och allas rätt att uttrycka sin åsikt. Vi behöver inte hålla med, eller ens tycka om, det som sägs. Vi anser att det är viktigt att låta en röst höras oavsett vilka känslor det frambringar.

Som medlemmar i Svenska PEN åtar vi oss ansvaret att motverka lögner, rasism och hat mellan folkgrupper och samhällsklasser. Vi engagerar oss i yttrandefrihetsfrågor och har valt att ge årligt stöd till Svenska PEN:s arbete för det fria ordet.

Bonnier Hoops

Bonnier Hoops

Bonnier Hoops är ett initiativ som syftar till att uppmuntra unga till att se på läsning som en lustfylld aktivitet. Genom att förena läsning med bland annat basket är målet att öka läsförståelsen och intresset för läsning.

Projektet drogs i gång 2015 och sedan dess har ungdomar i utvalda områden fått delta i olika läsutmaningar, aktiviteter och spela basket under sommarloven. Genom att kombinera olika sorters aktiviteter är tanken att tilltala en större grupp ungdomar, oavsett vad de tycker om att göra.

Bonnier Hoops kan även besökas på sin egen scen på bokmässan i Göteborg. Där anordnas ett tvådagarsprogram som riktar sig till lärare och bibliotekarier och bjuder på samtal kring barn och unga, läslust, demokrati och samhälle.

Läsande förebilder

Vi på Bonnierförlagen tror att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Vi arbetar för att alla barn och unga ska lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i, och påverka vårt demokratiska samhälle. Här lyfter vi fram inspirerande läsfrämjare, läsexperter och läsande förebilder.

Stipendier

En del i att stötta det fria ordet är att årligen dela ut stipendier för att uppmuntra författare av skön- och facklitteratur eller poesi. Tack vare olika stipendiefonder som instiftats av familjen Bonnier delas flera stipendier ut varje år genom Albert Bonniers Förlag.