Bonnierförlagen, 2021-08-25

Beppe och farmor. Godisproblemet – handledning

9-åring, Mini-Beppe, och min stora idol – farmor (det är egentligen min mamma som är förebilden, men för mina barn är hon farmor. Så det blev farmor). 

Tillsammans upptäcker, testar, experimenterar, bygger och busar vi i hennes verkstad. Farmor är vimsig, sprallig, barnslig och full av idéer. Hon är även väldigt klok och delar ofta med sig av spännande fakta om allt mellan himmel och jord. 

Koppling till Lgr-11

Denna bok kopplas samman med ämnena kemi, svenska och svenska som andraspråk. 

Kemi 

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Svenska 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Svenska som andraspråk 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 
  • välja och använda språkliga strategier.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Beppe och farmor. Godisproblemet. Gratis handledning.