Bonnierförlagen, 2021-05-04

En dag som politiker

Till boken En dag som politiker finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur En dag som politiker kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande fördjupningsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

En dag som politiker – gratis handledning