Bonnierförlagen, 2024-04-10

Motiv – lärarhandledning

Till dig som är lärare

Vad skoj att du och dina elever ska läsa och arbeta med Motiv av Malin Persson Giolito! Jag hoppas att du kommer att ha glädje av lärarhandledningen som jag tagit fram till denna bok. I handledningen får du först en kort sammanfattning av boken och en presentation av författaren. Därefter tydliggörs hur boken kan kopplas till Gy11. Sist presenteras olika uppgifter som du kan använda i klassrummet före, under och efter läsningen. Du behöver inte arbeta med alla uppgifterna. Välj ut de uppgifter som du upplever är mest relevanta för dig och din klass.

Lycka till med läsningen och arbetet i klassrummet! Jenny Edvardsson, frokenje@gmail.com Legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk mot SFI

Vad handlar Motiv om?

Motiv är en novellsamling som består av 10 noveller. Varje novell handlar om en person som gör något som skulle kunna bryta mot en särskild paragraf i lagboken. Det är dock inte självklart vad som är rätt eller fel i de olika novellerna, något läsaren snart kommer att märka. Är det alltid fel att bryta mot lagen för att hjälpa sitt barn, sin vän eller sin förälder? Novellerna bjuder in till samtal kring frågor om rätt och fel, om demokrati och medmänsklighet och om vad det innebär att vara människa.

 

Filer

Ladda ner och skriv ut handledningen

Gratis handledning – Motiv av Malin Persson Giolito