Bonnierförlagen, 2024-04-10

Stöld – lärarhandledning

Vad skoj att du och dina elever ska läsa och arbeta med Stöld av Ann-Helén Laestadius! Jag hoppas att du kommer att ha glädje av denna lärarhandledning under ert arbete med romanen. I handledningen får du först en kort sammanfattning av handlingen och en presentation av författaren. Därefter tydliggörs hur boken kan kopplas till Gy11. Sist presenteras olika uppgifter som du kan använda i klassrummet före, under och efter läsningen.

Lycka till med läsningen och arbetet i klassrummet!

Jenny Edvardsson

Legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk mot SFI

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – Stöld av Ann-Helén Laestadius