Bonnierförlagen, 2020-09-08

Du har rätt! – lärarhandledning

Denna lärarhandledning är framtagen till Jason Timbuktu Diakités och Matilda Westermans bok Du har rätt.

Handling:

Innebörden av artiklarna i barnkonventionen kan vara komplexa för eleverna att förstå. Boken Du har rätt! konkretiserar flera av barnkonventionens artiklar och gör det arbetet lättare för dig. I den här lärarhandledningen finner du förslag på aktiviteter som övar elevernas empatiska förmåga, förståelse och solidaritet. Eleverna får övning i att uttrycka åsikter om vad de tycker känns rätt och orätt, reflektera, diskutera och argumentera. Du finner tips på vad du kan göra före, under och efter läsningen. Ord att arbeta med och förslag på frågeställningar. Frågeställningarna kan användas som stöd vid högläsning eller för att dela ut till eleverna.

Filer

Ladda ner och skriv ut handledning

Du har rätt! – gratis lärar/elevandhandledning